Home > Technische Kennis > Waterbehandeling

Waterbehandeling

Het inkomende afvalwater ondergaat een reeks behandelingen voordat het terugvloeit naar de Zenne. Eerst wordt het grootste afval verwijderd, daarna het zand en de vetten, vervolgens de zwevende deeltjes en tot slot het organische vuil.