Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is een waterzuiveringsstation?

Een waterzuiveringgstation verzamelt regenwater en afvalwater van particulieren en bedrijven. Een waterzuiveringsstation zuivert dat water en loost het nadien terug in de natuur.

Wie is AQUIRIS?

AQUIRIS is een filiaal van de internationale groep VEOLIA en werd opgericht na de aanbesteding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. AQUIRIS is gedurende twintig jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord. Het waterzuiveringsstation behandelt het afvalwater van 1,4 miljoen inwoners. De exploitatie werd opgestart in maart 2007.

Waarom moet afvalwater gezuiverd worden?

Er zijn twee soorten afvalwater:

  • Huishoudelijk afvalwater, met een onderscheid tussen grijs water (afkomstig van de keuken, badkamer, wasmachine, enz.) en zwart water (afkomstig van toiletten).
  • Afvalwater afkomstig uit industriële activiteiten.

Afhankelijk van het rioolnetwerk, mengt het regenwater zich met beide soorten afvalwater. Het afvalwater bevat dus een zekere hoeveelheid schadelijke stoffen voor de fauna en flora. Om die reden is het zuiveren van afvalwater noodzakelijk alvorens het in de natuur gestort mag worden.

Hoe werkt een waterzuiveringsstation?

Het afvalwater ondergaat twee behandelingen:

  • Een mechanische behandeling waar de grove stoffen, zand en vetten verwijderd worden.
  • Een biologische behandeling voor de verwijdering van schadelijke organische stoffen.

Wat gebeurt er met de eindresten na de
slibbehandeling?

Het slib dat tijdens het waterzuiveringsproces wordt afgescheiden, ondergaat een speciale behandeling. De eindresten kunnen gerecycleerd worden of op een stortplaats worden geloosd.

Hoe wordt het vervuilde water verzameld?

Het afvalwater wordt verzameld via een rioleringsnetwerk. Het komt terecht in collectoren met een grote diameter en wordt naar het waterzuiveringsstation gepompt, waar het gezuiverd en vervolgens teruggeleid wordt naar het natuurlijke milieu (meestal in een rivier).

Hoe kunt u contact opnemen met AQUIRIS?

AQUIRIS
Vilvoordselaan, 450
1130 Brussel
Tel. : +32 (0)2 243 96 60
Fax : +32 (0)2 216 74 94
Email:

Bezoek het station

Begeleide bezoeken aan het waterzuiverinsstation worden georganiseerd na reservatie.

RESERVEER EEN BEZOEK