Home > Sociaal engagement

Sociaal engagement

Als pleitbezorger op vlak van menselijke en economische ontwikkeling heeft AQUIRIS van bij de start geïnvesteerd in België. Als we alle rechtstreekse banen, onderaannemers en betrokken Belgische partijen meetellen, stelt AQUIRIS rechtstreeks en onrechtstreeks zo’n 100 mensen tewerk.

Sinds de oprichting heeft AQUIRIS het station opengesteld voor het publiek. AQUIRIS stelt gedetailleerde maandrapporten op over de kwaliteit van de waterzuivering en legt deze voor aan het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) en de BMWB (Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

Werkgelegenheid en welvaart

Voor de bouw van haar complexe en hoogtechnologische installaties deed AQUIRIS beroep op Belgische ondernemingen. Deze hebben 70% van de bouw van het station voor hun rekening genomen. In totaal waren circa 450 ingenieurs en arbeiders bij het ontwerp en de bouw van het station betrokken. AQUIRIS heeft ook werkzoekenden aangeworven, waarvan een groot aantal ter plaatse werden opgeleid.

AQUIRIS beschikt voor het onderhoud over een doorlopende dienst en stelt momenteel 50 mensen tewerk, waarvan de meesten afkomstig zijn uit de nabije omgevi

AQUIRIS in België

In haar Belgische fabriek te Brussel gebruikt AQUIRIS de meest geavanceerde technologieën. Deze lokaal ontwikkelde technologieën zijn internationaal erkend. Dankzij de middelen en de infrastructuur die VEOLIA Water biedt, fungeert AQUIRIS op technisch vlak als model voor het optimaal beheer van afvalwater. AQUIRIS is strategisch in het hart van Europa ingeplant en de site is conform aan alle Europese richtlijnen.

Het afvalwater van de duizenden inwoners van Brussel zou het natuurlijke milieu van de Zenne aanzienlijk kunnen vervuilen. Dankzij dit station echter, kan dagelijks gemiddeld 275 miljoen liter afvalwater uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Woluwebekken worden gezuiverd. Ongeveer driekwart van het afvalwater uit het bekken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt behandeld in het station Brussel-Noord.

De plaatselijke bevolking en de gebruikers kunnen rekenen op deze installatie, die het afvalwater uit hun omgeving zuivert om het vervolgens terug naar het natuurlijke milieu te laten stromen. De doelstelling is water  te lozen in de Zenne dat een aanvaardbare kwaliteit heeft voor het natuurlijke milieu.

Engagement op lange termijn

Veolia Water ondersteunt AQUIRIS en engageert zich zelfs meer dan wat oorspronkelijk werd overeengekomen. Het gaat om een samenwerking op lange termijn voor een project dat staat voor vertrouwen en efficiëntie.

Pedagogische taak

Omdat AQUIRIS volledig transparant wil werken, is de fabriek opengesteld voor het publiek. Er worden rondleidingen georgagniseerd om bezoekers bewust te maken van de problematiek rond water en waterzuivering. De volledige technische werking van het station wordt eenvoudig en duidelijk uitgelegd en de bezoekers kunnen het traject van het water volgen. De installaties worden ook regelmatig bezocht door internationale delegaties uit alle hoeken van de wereld.