Home > Technische Kennis > Slibbehandeling

Slibbehandeling

Behandeling en recyclage van het slib

Het slib dat tijdens de waterzuivering werd afgescheiden, wordt in het station zelf behandeld. Het toegepaste procedé verkleint het volume van het slib enorm, zodat alleen nog mineraal eindafval overblijft. Het volume slib uit het afvalwater kan met ruim 99% worden verminderd doordat al het water en de organische stoffen uit het slib volledig worden verwijderd. Hierdoor moet aanzienlijk minder slib per vrachtwagen uit de fabriek worden weggevoerd.

Bij de zuiveringsbehandeling van de 275.000 m³ afvalwater die dagelijks het station binnenkomt, wordt 60 ton droge materie geproduceerd. Die wordt teruggebracht tot 15 ton mineraal eindafval dat het station verlaat.

Daarvoor worden twee aanvullende procedés gebruikt: de vertering in anaerobe fase en de
oxidatie via vochtige weg.

Het slib ondergaat verschillende behandelingen om al het water en de organische bestanddelen eruit te verwijderen.

Het slib wordt behandeld met een toevoegstof en gaat vervolgens naar de bezinktanks. Na het bezinken wordt het slib gemengd en gecentrifugeerd om er zo veel mogelijk water uit te halen. De centrifuges kunnen 15% van het water in het slib verwijderen.