Home > Juridische informatie en credits

Juridische informatie en credits

Credits

Deze site wordt gepubliceerd door AQUIRIS, gevestigd op het adres Vilvoordselaan 450, 1130 Brussel.

Domeinnaam: aquiris.be
Hosting: OVH
Redactie: Hill & Knowlton
Graphics & design: Mow Studio
Video's: Benny's Production
Fotografie: ideArte

Disclaimer

Deze site werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. AQUIRIS besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid van de gegevens op deze site. Deze site is louter informatief. AQUIRIS behoudt zich het recht toe op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. AQUIRIS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade met betrekking tot een direct of indirect gebruik van deze site. Deze site bevat ook links naar andere websites. AQUIRIS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige of de toekomstige inhoud, met inbegrip van het respecteren van de privacy, van de externe sites die vermeld worden op de site van AQUIRIS of die zelf een link naar de AQUIRIS-website bevatten, noch voor acties die op deze externe sites worden uitgevoerd.

Privacy

Respect voor uw privacy is voor AQUIRIS een prioriteit. Wij garanderen dat uw gegevens worden verwerkt in volledige overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden. Indien AQUIRIS echter zou overwegen de gegevens door te sturen aan derden, dan verbindt het bedrijf er zich toe uw toestemming te vragen. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien en te wijzigen, of bezwaar aan te tekenen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over uw rechten, kunt u:

Ons via e-mail contacteren op:

Schrijven naar:
AQUIRIS
Het waterzuiveringsstation Brussel-Noord
Vilvoordselaan, 450
1130 Brussel

AQUIRIS maakt gebruik van 'cookies'. 'Cookies' zijn kleine bestanden afkomstig van de webserver die u gebruikt. Ze worden geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer. Deze gegevens worden bewaard op uw computer voor een periode van 1 jaar. U kunt de instellingen van uw computer aanpassen zodat cookies geweigerd worden. Wanneer u naar een website surft, wordt via de software die u gebruikt automatisch een reeks gegevens (navigatievariabelen) doorgegeven aan de server: het TCP/IP-adres (een nummer dat toelaat een computer op het net te identificeren), de naam en de versie van de browser, het besturingssysteem en de laatste webpagina die werd geopend. AQUIRIS zal geen gebruik maken van deze gegevens. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens die u aan ons hebt verstrekt, hanteert AQUIRIS strikte procedures voor de beveiliging, de opslag en het doorgeven van informatie waar het bedrijf over beschikt.

Intellectuele eigendom

© Copyright 2010 AQUIRIS. Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animaties, videobestanden en de distributie ervan op deze site zijn beschermd door copyright en andere beginselen van het intellectuele eigendomsrecht. Deze elementen mogen niet worden gekopieerd met het oog op verspreiding. Ze mogen niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of in een andere vorm openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQUIRIS. Deze site kan ook tekst, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animaties en videobestanden bevatten die beschermd worden door auteursrechten van derden. Deze website geeft geen toestemming om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom of die van anderen.

Bestaande wetgeving en rechtspraak

Elk geschil betreffende de website van AQUIRIS valt onder het Belgische recht. De bevoegdheid ligt enkel en alleen bij de rechtbanken van Brussel.

Bezoek het station

Begeleide bezoeken aan het waterzuiverinsstation worden georganiseerd na reservatie.

RESERVEER EEN BEZOEK