Home > Jobs

Jobs

Wilt u voor één van onze vacatures solliciteren? Stuur uw cv met begeleidende brief per e-mail naar het volgende adres:

Operator plaatsvervangende postoverste

01 juli 2013

FUNCTIE EN PLAATSING OP DE HIERCHARCHISCHE LADDER

 • Hij (zij) werkt onder de verantwoordelijkheid van de postoverste voor de taakuitvoering eigen aan de ploeg en hij (zij) rapporteert rechtstreeks aan de Directeur van de Exploitatiedienst.
 • Hij (zij) maakt deel uit van een ploeg van drie medewerkers, hij (zij) voert de taken uit eigen aan de uitbating (controles, uitgebakende dienstrondes, bijregelen van parameters in het proces, kleine onderhoudswerken, opkuis, ontvangen van leveringen, afvoeren ….)
 • Drieploegenstelsel volgens de planning in 3x8-regeling.

BELANGRIJKSTE UITVOERINGSTAKEN

 • Werkt op de site van het waterzuiveringstation en het door Aquiris uitgebate deel van het rioolnet.
 • Past de op de site al de voorschriften toe ivm hygiëne en veiligheid.  
 • Voert contrôleopdrachten uit. 
 • Regelt de instellingen van de toestellen af en voegt de toevoegstoffen toe in overeenstemming met de instructies van de uitbating onder verantwoordelijkheid van de postoverste.
 • Reinigt de installaties en de werkvloer om de zuiverheid van de installaties te verzekeren.
 • Staat in voor het lossen van goederen en het laden van afvalstoffen.
 • Voert de onderhoudswerken uit die hem opgedragen worden.
 • Brengt de postoverste op de hoogte van de uitvoering en rapporteert hem over alle onregelmatigheden die hij (zij) bemerkt heeft bij de uitvoering van zijn opdracht.
 • Past alle voorgeschreven procedures, gebruiksaanwijzingen en aanwijzingen toe bij de taakuitvoering.
 • Maakt schriftelijk verslag over de controleopdracht, de uitgevoerde afregeling van toestellen, de waargenomen problemen en de aangebrachte oplossingen.
 • Na elke interventie worden de werkfiches ingevuld.
 • Vraagt tussenkomst van de onderhoudsdienst voor herstelling van defecte toestellen via het teer beschikking gestelde software-systeem (GMAO).
 • Stelt ideeën voor via de postoverste om het werk te vergemakkelijken of de werking van de installatie te verbeteren .
 • Bij een uitstekende dienst en na positief advies van de verantwoordelijken is het mogelijk hogerop te klimmen voor een functie in overeenkomst met zijn (haar) capaciteiten.
 • Na het volgen van de opleiding en bewijs geleverd te hebben van bekwaamheid kan hij (zij) de postoverste vervangen om op die manier de leiding van de ploeg op zich te nemen.

EISEN EIGEN AAN DEZE FUNCTIE

 • Hogue studie elektrotechniek / vuilwaterbehandeling
 • Zelfstandig
 • Breeddenkend en goede ploeggeest
 • Hulpvaardig
 • Reactief
 • Polyvalent
 • Stipt
 • Oplossingdenkend
 • Dynamisch en leergierig
1/1

Bezoek het station

Begeleide bezoeken aan het waterzuiverinsstation worden georganiseerd na reservatie.

RESERVEER EEN BEZOEK