Home > AQUIRIS > De site

De site

De aanvoer van het afvalwater gebeurt via en collectoren. Dat net bestaat uit een geheel van leidingen, rioleringen en collectoren waardoor het afvalwater naar het zuiverinsstation kan stromen. In het waterzuiveringsstation wordt het afvalwater gescheiden in twee delen: gezuiverd water dat terugkeert naar het natuurlijke milieu en slib dat ter plaatse wordt behandeld.

Beschrijving van de site

Het waterzuiveringsstation Brussel-Noord ligt aan het kanaal van Willebroek, ter hoogte van de Budabrug. De Zenne, die in Brussel overwelfd is, komt weer in open lucht aan de ingang van het terrein en stroomt door de site. Het station is opgedeeld in vier zones: de eerste twee (Kwadrant 1 en 2) bevinden zich op de linkeroever van de Zenne, de twee andere (Kwadrant 3 en 4) op de rechteroever. In het laatste kwadrant ligt ook een natuurgebied.

Kwadrant 1

Voorbehandeling

Behandeling bij zware regenval

BEKIJK HET VOLLEDIGE
ZUIVERINGSPROCEDÉ

Kwadrant 3

Slibbehandeling

BEKIJK HET VOLLEDIGE
ZUIVERINGSPROCEDÉ

Kwadrant 4

Pompstation voor het afvalwater van Woluwe/Haren

Opslag van biogas

Natuurgebied

Aquiris quadrants