Home > Nieuws > Aquiris beloond voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nieuws

10 juli 2013

Aquiris beloond voor veiligheid en gezondheid op het werk

PERSBERICHTEN

1373437544_1-com-00-icp-004-a-certification-securite---photo-1.jpg

Brussel, 3 juli 2013 - Aquiris, het grootste waterzuiveringsstation van België, heeft een dubbel veiligheidsattest gekregen op basis van de internationale normen ILO-OSH 2001 en OHSAS 18001. Deze dubbele erkenning beloont het engagement van Aquiris om ziekte en ongevallen op het werk te voorkomen. Het bedrijf is trots een voorbeeld te kunnen stellen voor de volledige sector.

Er bestaan tal van nationale en internationale normen rond het beschermen van werknemers tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk. Aquiris besliste in 2012 om zich voor de naleving van deze normen te laten erkennen.

Om het dubbel veiligheidsattest te verkrijgen, bracht Aquiris de impact van de dagelijkse werking van het waterzuiveringsstation op de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in kaart. Na het identificeren van de risico’s die het zuiveren van water met zich meebrengt, versterkte het bedrijf zijn veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Aquiris verhoogde de kwaliteit van de opleidingen voor iedereen die mogelijks in contact komt met de waterzuiveringsinstallaties. Zo wil het zijn werknemers sensibiliseren en het aantal ongevallen op het werk drastisch verminderen.

Aquiris gaf de opdracht aan Vinçotte om de risico’s voor werknemers op het waterzuiveringsstation te identificeren en te evalueren. Vinçotte is een internationaal en onafhankelijk auditbureau dat erkend wordt door Belac, het officiële accrediteringsorgaan van de Belgische overheid. Michel Mainil en Eric Louys, beiden product manager en respectievelijk OHSAS- en QSE-SO-auditeur bij Vinçotte, hebben de audit uitgevoerd.

“Wij hebben bij Aquiris alle verantwoordelijken, van werknemers tot onderaannemers, aan een audit onderworpen en hebben de installaties geanalyseerd. We hebben vastgesteld dat Aquiris de internationale normen hanteert in zijn in de dagelijkse werking. Het bestuur heeft zich ertoe verbonden de risico’s op ongevallen te beperken en de werknemers zijn nauw betrokken bij het project. Het engagement van Aquiris is reëel”.

Aquiris krijgt de dubbele erkenning voor een periode van drie jaar en plant een jaarlijkse evaluatie van de vooruitgang rond de preventie van gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Veolia Water bewijst via Aquiris dat veiligheid op het werk en de gezondheid van werknemers diep in de organisatie geworteld zijn. Ze zijn verankerd in het hart van onze dagelijkse werking, een engagement dat van Veolia Water een wereldwijd erkende referentie maakt”, bevestigt Jean-Michel Herrewyn, algemeen directeur van Veolia Water.

Veolia Water is de eerste waterbeheerder die in 2008 de Verklaring van Seoel ondertekende, die gezondheid en veiligheid op het werk erkent als grondrechten. Op 1 juli 2013 heeft Antoine Frérot, algemeen directeur van Veolia Environnement, het engagement van de groep ten aanzien van beroepsrisico’s en ziektepreventie op het werk vernieuwd. Dit gebeurde op de hoofdzetel van de Internationale Arbeidsorganisatie.

###

Veolia Water, de waterdivisie van Veolia Environnement, is de wereldleider op het gebied van waterdienstverlening. Veolia Water heeft zich gespecialiseerd in water- en waterzuiveringsdiensten voor rekening van plaatselijke overheden of bedrijven uit de secundaire of tertiaire sector. Het is daarnaast een van ’s werelds belangrijkste ontwikkelaars van technologische oplossingen en faciliteiten die nodig zijn voor het verstrekken van waterdiensten. Veolia Water telt 89.094 medewerkers, bezorgt wereldwijd drinkwater aan 100 miljoen mensen en zuivert het afvalwater van 71 miljoen mensen. Veolia Water heeft in 2012 een omzet gerealiseerd van EUR 12,078 miljard.

www.veoliawater.com

Aquiris is een filiaal van de internationale groep VEOLIA en werd opgericht na de aanbesteding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Al twintig jaar is Aquiris verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord. Het waterzuiveringsstation behandelt het afvalwater van 1,4 miljoen inwoners. De exploitatie werd opgestart in de maand maart 2007. Dankzij de know-how van VEOLIA Water en gedreven door haar maatschappelijk engagement, kan Aquiris deze toevertrouwde opdracht perfect uitvoeren. Aquiris respecteert het milieu en draagt bij tot de menselijke, technologische en economische ontwikkeling te bevorderen. Dankzij haar band met VEOLIA Water, de wereldleider op het gebied van waterbehandeling, kan Aquiris prat gaan op een internationale uitstraling. De infrastructuur van het bedrijf is zeer innovatief waardoor het waterzuiveringsstation Brussel-Noord een referentie is in de sector.

###

Perscontacten

Veolia Environnement

Stéphane Galfré

+33171751927

Stephane.galfre@veolia.com

Ketchum Belgium

Adriaan Snauwaert

+32 2 550 00 53

Adriaan.Snauwaert@ketchum.com

Galerie :

1
2
3
4
Terug naar de lijst

Bezoek het station

Begeleide bezoeken aan het waterzuiverinsstation worden georganiseerd na reservatie.

RESERVEER EEN BEZOEK