Home > Nieuws > Erkening Labo AQUIRIS volgens de normen ISO 17025 Onze dagelijkse zorg - onze missie

Nieuws

17 oktober 2011

Erkening Labo AQUIRIS volgens de normen ISO 17025 Onze dagelijkse zorg - onze missie

NIEUWSBERICHTEN

1318841809_labo.jpg

AQUIRIS streeft naar de accreditatie van zijn waterzuiveringsstation Brussel-Noord volgens de norm ISO 17025.
Daartoe is op 2 mei 2011 een accreditatieaanvraag ingediend bij de Belgische Accreditatie-instelling BELAC om de laboratoriumkennis door derden te laten erkennen en om te voldoen aan de norm ISO 17025. In samenspraak met BELAC zullen in de toekomst audits worden georganiseerd om uiteindelijk de beoogde accreditatie te verkrijgen.

Het Laboratorium van AQUIRIS:

1. controleert of het inkomende en uitgaande water aan het Waterzuiveringsstation Brussel-Noord aan de wettelijke vereisten voldoet.

2. geeft de exploitatiedienst van het station betrouwbare analytische ondersteuning om het correcte verloop van het proces te verzekeren.

3. produceert contractuele referentiegegevens die als basis dienen voor de berekening van de variabele vergoeding van AQUIRIS.

Het laboratorium van AQUIRIS, dat sinds juli 2006 operationeel is, vraagt een accreditatie aan volgens de norm ISO 17025.
In 2007 werkt het laboratorium onder eigen controle. De technische vereisten (keuring van de methodes en meetonzekerheden volgens de normen NF T90-210 en XP T90-220) worden vervuld, beheerst en bijgewerkt om aan de eisen van de BMWB te voldoen.
In juni 2008 bevestigt de BMWB het betrouwbaarheidsniveau van het AQUIRIS-laboratorium. SODAE, een organisatie die door BMWB werd aangesteld, beschouwt het bereikte prestatieniveau als bevredigend en conform de verwachtingen van norm 17025 (technisch gedeelte).
Voor AQUIRIS hebben het organisatorische beheersysteem van het laboratorium, de traceerbaarheid van maatregelen, het documentatie- en metrologiesysteem een bevredigend niveau bereikt en in 2011 is het AQUIRIS-laboratorium klaar om

- het kwaliteitssysteem, de competentie en de technische knowhow van het laboratorium door een externe organisatie te laten erkennen volgens een vastgestelde analyselijst;

- uiteindelijk de laatste stappen uit te voeren om van de organisatie BELAC een officiële accreditatie volgens norm ISO 17025 te verkrijgen, en dat voor de volgende domeinen:         

  • Domein conform de Europese richtlijn met betrekking tot stedelijk afvalwater uit 1991 voor de volgende parameters:

               1. DCO
               2. DBO5
               3. MES
               4. Nt
               5. Pt

  • Domein conform het Bijzonder Lastenboek voor de volgende parameters 

               1. PO4
               2. NH4

Terug naar de lijst

Bezoek het station

Begeleide bezoeken aan het waterzuiverinsstation worden georganiseerd na reservatie.

RESERVEER EEN BEZOEK