Home > Technische Kennis > Andere faciliteiten

Andere faciliteiten

AQUIRIS onderzoekt de kwaliteit van het behandelde water in zijn laboratorium en houdt toezicht op de werking van zijn installaties.

Analyselaboratorium voor het behandelde water

Analyse van de kwaliteit van het water | het laboratorium

Elk stadium van de waterbehandeling draagt bij tot het evenwicht van het ecosysteem van de Zenne. In het station is een laboratorium waar de kwaliteit van het behandelde water continu en in elke fase van het procedé wordt opgevolgd. AQUIRIS stelt zeer nauwkeurige maandelijkse rapporten op over de kwaliteit van de waterzuivering. Die rapporten worden systematisch overgemaakt aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en aan de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB).

De controlekamer

Toezicht op de werking van de installaties | de controlekame

In de controlekamer wordt toezicht gehouden op de werking van de zuiveringsinstallaties en het volledige watertraject. Vanuit de controlekamer kunnen alle behandelingsprocedés (afvalwater, slib en lucht) van het station worden gestuurd.